Paramı Yönetebiliyormuyum?

1

Gençlerin, sağlıklı bir finansal gelecek oluşturabilmeleri konusunda bilinçlendirilerek, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmalarını hedefleyen

Proje kapsamında “Paramı Yönetebiliyorum” projesi Türkiye’de 15-30 yaş arası gençler için, kişisel mali kaynaklarını bütçelemelerine ve finans hizmetlerini doğru kullanmalarına destek olacak bir eğitim olanağı sunmayı amaçlamaktadır.

Türkiye’de ilk kez finansal okuryazarlık konusunda kamu, sivil toplum ve özel sektörün bir araya geldiği Paramı Yönetebiliyorum projesi, ülkemiz gençlerinin finansal bilincini geliştirme hedefi ile hazırlanmıştır.Bütçeleme ve finansal yönetim üzerine geliştirilen eğitim müfredatı genç eğitmenler tarafından toplam 46 ilde, akran eğitimi modeli ile verilen eğitimlerle yaygınlaştırılmaktadır.

Proje kapsamında eğitim alan tüm katılımcılara ön test ve son testler uygulanmaktadır. Gerçekleştirilmekte olan sosyal etki analizi ile eğitim alan gençlerin finansal davranışlarındaki değişiklikler ve finansal araçları kullanmadaki gelişmeleri incelenmektedir. Sosyal etki analizinin yanı sıra gönüllü eğitmenlerin tecrübeleri de politika önerisinin oluşmasına katkı sağlamaktadır. Projenin çıktıları ile eğitim müfredatı geliştirme ve finansal bilinç üzerine geliştirilecek politika önerileri üzerine çalışılmaktadır.

Neden “Paramı Yönetebiliyorum”?

Nüfusunun yarısı gençlerden oluşan ülkemizde gelir ve istihdam rakamlarına bakıldığında, gençler arasında özellikle de daha az gelişmiş bölgelerde finansal fırsatlar ve bilgi kaynaklarından faydalanma konusunda sıkıntı yaşandığı görülmektedir.

Gençlere sunulan kısıtlı sosyo-ekonomik fırsatlar, yeterli bütçeleme ve finansal yönetim konularında bilgi birikimi olmaması nedeni ile gençler tarafından etkin olarak kullanılamamaktadır. Gençler nadiren finansal planlama yapmakta ve finansal geleceklerini garanti altına alabilmektedir. Türkiye’de başarılı yatırım yapma, kısa ve uzun vadeli finansal bütçe hazırlama hatta temel ekonomik ve finansal terminolojiye hakim olma konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır.

Bu sıkıntılar sonucunda ülkemizde uzun soluklu kalkınma sorunları yaşanabilir. Paramı Yönetebiliyorum projesi ile sürdürülebilir kalkınma sürecine katkıda bulunulmaktadır.

Proje Hedefi

“Paramı Yönetebiliyorum” projesi ile gençlere paralarını yönetmeyi öğreterek; sağlıklı bir finansal gelecek oluşturmaları ve böylece sürdürülebilir kalkınma sürecine katkıda bulunmak hedeflenmektedir.

Eğitim Hedefleri

 • Bütçe yapmanın yararlarını, kişisel bütçe / aile bütçesi temel kavramlarını tanıtmak,
 • Tüketim, alışveriş, harcama, ödeme; gelir, varlık, tasarruf, birikim; borç, borçlanma, borç ödeme gibi temel kavramları tanımlamak,
 • Bankaların ödemeler için sundukları kredisiz/kredili hizmetleri tanıtmak,
 • Gelirleri de dikkate alarak bir ödeme planının nasıl yapılabileceğini anlatmak,
 • Tasarruf ve para biriktirmenin yararları ve birikim planlaması kavramlarını geliştirmek,
 • Varlıkları riskten korumak ve gelir sağlamak için kullanılabilecek bankacılık hizmetlerini işlemek,
 • Borçlanmanın işlevi ve ölçüsü kavramlarını tanıtmak,
 • Bankaların sunduğu borç ürünlerini tanıtmak,
 • Borç ödeme planı yapma zorunluluğunu ve nasıl yapılabileceğini anlatmak,
 • Ekonomide tasarrufların işlevini ve finans sektörünün işleyişini tanıtmak,
 • Finans sistemini ve kişilerin hak ve yükümlülüklerini düzenleyen yasal düzenlemelere giriş,
 • Kişisel finansal davranışta ilkelerin tartışılması: akılcılık, dürüstlük, saydamlık.